EU FONDOVI


Osnivanje nove poslovne jedinice za proizvodnju malih aluminijskih plovila na temelju digitalnih i zelenih ulaganja


Kratki opis projekta:
Izgradnja i opremanje nove poslovne jedinice za proizvodnju malih aluminijskih plovila, uvažavajući digitalnu (inovativni sustav zavarivanja, praćenje procesa proizvodnje i upravljanja zalihama kroz nabavku novih softwera) i zelenu tranziciju (značajna energetska ušteda nabavkom stroja koji troši manje količine el. energije, izgradnja solarnih panela i fotonaponske elektrane koja će zadovoljavati vlastite potrebe za električnom energijom).


Ciljevi i očekivani rezultati:
Pokretanjem vlastite proizvodnje zauzeti vodeću poziciju u proizvodnju malih aluminijskih plovila, izvozno se pozicionirati, te razviti prepoznatljivost vlastitog branda u regiji.

Ukupna vrijednost projekta: 3.121.649,80 HRK
Iznos koji sufinancira EU: 1.459.281,40 HRK
Razdoblje provedbe projekta: od 01.02.2022. godine do 01.04.2023. godine


Kontakt osoba za više informacija:
Ksenija Brstilo
e-mail: moto-nautika@moto-nautika.hr
tel: +385 91 584 8145


Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj i instrumenta
Pomoć za oporavak za koheziju i europska područja „REACT-EU“.


Više informacija o EU fondovima dostupno je na internetskoj stranici
www.strukturnifondovi.hr

ESI logotip

Sadržaj objave je isključiva je odgovornost društva Moto-nautika d.o.o.